Kurz se věnuje problematice vyhledávání  a hodnocení informací,  zejména se zaměřením na informace pro studium dostupné z katalogů knihoven, odborných databází, internetových vyhledávačů i speciálních nástrojů na vyhledávání odborných zdrojů.


Kurz se věnuje struktuře a formální úpravě odborného textu. Stručně seznamuje s problematikou plagiátorství a podrobně se věnuje  tématům týkajícím se využívání a citování  zdrojů v odborném textu.


Autor: Mgr. Eva Cerniňáková

Anotace: Cílem tohoto kurzu je zvládnutí práce s citačním manažere Zotero při citování informačních zdrojů s důrazem na citační styl ISO 690.

Tento MOOC kurz obsahuje instruktážní videa, jejichž prostřednictvím se pedagog naučí, jak vytvořit a spravovat e-learningový kurz v prostředí Moodle.