Tento kurz se věnuje křesťanství a jeho teologické reflexi. Důraz je položen na skutečnost, že křesťanstvím se zabýváme v současné kulturní a náboženské rozmanitosti, který ovlivňuje jak naše nahlížení na křesťanství, tak samotné křesťanství. Kurz chce posílit kompetence pomáhajících pracovníků v oblasti náboženství a spirituality. Je veden hodnotami občanské odpovědnosti a solidarity.

V rámci daného kurzu se zaměříme na problematiku nelegálních návykových látek, tedy na nejčastější problematické oblasti, se kterými se daná cílová skupina potýká, přičemž následně se budeme zabývat tím, jak dané problémy prostřednictvím sociální práce řešit.

V rámci daného kurzu se zaměříme na problematiku rodin v předrozovodovém, rozvodovém a porozvodovém řízení.  Hlavní cílovou skupinou pro tento kurz pak budou děti jako riziková skupina v těchto rozvádějících se rodinách, přičemž se budeme zabývat tím, jak dané problémy prostřednictvím sociální práce a multidisciplinárního týmu řešit.

Tento kurz se zabývá otázkou sociální práce s romskou rodinou, přičemž v první kapitole se budeme věnovat historickým souvislostem romské rodiny, v další kapitole pak aktuálním problémům, se kterými se romské rodiny potýkají v současné době. V poslední kapitole se zaměříme na teoretická východiska, metody a techniky sociální práce s touto cílovou skupinou a na závěr si představíme příklady dobré praxe.