Obsah kurzu: 

  • Pojem inkluzivní pedagogika
  • Pojmy inkluze, integrace, společné vzdělávání, segregace
  • Podmínky inkluzivního přístupu
  • Základní legislativní dokumenty
  • Pedagogická diagnostika
  • Plán pedagogické podpory
  • Pedagogická opatření
  • Spolupráce s odbornými institucemi, s dalšími odborníky
  • Kazuistiky