Komunitní sociální práce je jednou ze základních metod sociální práce. V rámci tohoto kurzu se zaměříme na teoretické principy a základní východiska komunitní sociální práce, seznámíme se s prací v terapeutických komunitách (s ohledem na různé cílové skupiny). Akcent je také kladen na komunitní plánování sociálních služeb včetně využití analýzy SWOT.