Sociální pracovník se při své práci setkává s celou řadou cílových skupin, přičemž při své práci by měl reflektovat specifickou situaci a potřeby klienta a s ohledem na tyto potřeby koncipovat individuální přístup k danému klientovi – specificky uplatňovat vybrané teorie, metody a techniky sociální práce.