V průběhu kurzu se studenti seznámí s podstatou procesu socializace člověka a formami sociálního učení. Dále se dozví základní informace o sociálním poznávání (včetně teorie sociálních schémat, stereotypů a heuristických zkratek), o postojích a způsobech jejich změny, a o mezilidských vztazích – jejich významu pro život člověka, o lásce i konfliktech, lidské spolupráci a soupeření. Posledním tématem kurzu je sociální komunikace – její verbální i neverbální stránka.