Kurz seznamuje studenty se základními informacemi o vývojových procesech lidské psychiky a jejím vývoji v jednotlivých obdobích lidského života. Dále se věnuje základním vývojovým teoriím jako je teorie vazby mezi dítětem a matkou (J. Bowlby, M. Ainsworthová), teorie separace a individuace (M. Mahlerová), vývoji lidské sexuality (S. Freud), psychosociálnímu vývoji v průběhu celého života člověka (E. Erikson) a vývoji morálky a náboženských představ (L. Kohlberg, J. Fowler).