V návaznosti na kurz Metody sociálních výzkumů I. tento kurz poskytne účastníkům základní orientaci v tom, jak se "vyrábí znalost" ve společenskovědních oborech, a připraví je na realizaci vlastního výzkumného šetření menšího rozsahu od formulace výzkumné otázky, přes stanovení metody sběru dat a konstrukce vzorku, až po základní analýzu dat a interpretaci výsledků.