Tento kurz společně s kurzem Metody soc. výzkumů II tvoří jeden celek, jehož účelem je seznámit účastníky s tím, "jak se vyrábí znalost" ve společenských vědách, a zprostředkovat účastníkům dovednost provést vlastní základní výzkumné šetření od formulace výzkumné otázky, přes stanovení metody sběru dat a konstrukce vzorku, až po základní analýzu dat a interpretaci výsledků.