Kurz v úvodu seznamuje studenty se základními tématy a disciplínami psychologie a s jejími dějinami – především se třemi základními dějinnými fázemi psychologie, jimiž jsou psychoanalýza, behaviorismus a humanistické směry. V další části věnované obecné psychologii přináší poznatky o třech složkách psychiky (kognitivních funkcích, emocích a konativních funkcích).