Kurz Psychopatologie nabízí základní orientaci v pojmosloví a v projevech duševních poruch, jak jsou popsané v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Kapitoly jsou členěny tak, že nejprve jsou představeny základní pojmy a jejich významy (obecná psychopatologie), potom jsou představeny oblasti duševních poruch (speciální psychopatologie) tak, jak jsou prezentovány v MKN-10. Na konci kurzu je kapitola věnovaná první pomoci a přístupu nezravotníka k člověku s psychickým trápením.
Kapitoly kurzu nabízí průběžnou možnost testovat nabyté znalosti a ve fórech sdílet myšlenky a názory či reflektovat jejich změny. Kurz je zakončen odevzdáním eseje, obsahující stručnou sebereflexi postojů (změny postojů) týkající se této oblasti.