Kurz začíná tématem psychických rozdílů a podobností mezi ženami a muži. Dále se studenti seznámí se základními informacemi o tom, za jakých podmínek si lidé vzájemně pomáhají či nepomáhají, o podmínkách našeho života v malých skupinách, jako jsou rodiny nebo pracovní týmy (včetně poznatků o tom, jak nás skupiny ovlivňují – o sociální facilitaci a zahálení, sociální polarizaci a skupinovém myšlení). Následující téma se také týká člověka a skupiny – tentokrát bude pojednávat o tom, proč se člověk skupině přizpůsobuje nebo jak se snaží skupinu ovlivnit. Agresivita je jedním ze základních pudových hnutí člověka, takže se jí psychologové také podrobně zabývali. A s agresivitou souvisí i makrosociální jevy, neboli změna chování a prožívání člověka ve velkých skupinách.