Účastník kurzu se seznámí s problematikou mentálního a tělesného postižení, částečně i postižení kombinovaného. Hlavním smyslem kurzu je, aby jeho absolvent uměl rozumět situaci osob s postižením a promýšlet, jak k nim přistupovat tak, aby respektoval jejich důslednost a podpořil je v zapojení do společenského života podle konkrétních potřeb.