Kurz navazuje na kurz Obecná speciální pedagogika, který vymezuje základní definici, terminologii, metody práce s osobami s postižením. Účastník se seznámí s problematikou smyslových postižení, zrakového a sluchového, se specifickými potřebami osob s těmito postiženími, specifickými přístupy, kompenzačními pomůckami i možnostmi inkluze.