Tento kurz není běžným výukovým kurzem. Jeho cílem je podpořit studenta praxi v různých zařízeních, sociálních i pedagogických, ve kterých se pracuje s dětmi, mladými nebo dospělými s postižením.

Účastník kurzu získá podněty pro smysluplné plánování vlastní praxe, podporu k propojování teorie a praxe. Kurz obsahuje odkazy na užitečné materiály, využitelné na praxi.

Kurz neobsahuje studijní materiály o zdravotním postižení obecně ani o jednotlivých druzích zdravotního postižení. K získání těchto znalostí slouží samostatné kurzy.