Kurz Dějiny filosofického a teologického myšlení slouží studentkám a studentům k obnovení nebo k získání základního přehledu jednotlivých dějinných epoch západní kultury do počátku nověku, jejich myšlenkové tradice, základních typů vztahování se k člověku, světu a Bohu.