Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu seniorů, se kterými se můžete setkat v rámci své praxe např. v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech s pečovatelskou službou, v rámci osobní asistence, atd. V tomto kurzu naleznete základní informace vztahující se k tématu, stejně jako i specifika práce s touto cílovou skupinou.