Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. Pokud se rozhodnete absolvovat svou praxi s některou z těchto skupin, je určitě vhodné, abyste měli základní informace vztahující se k sociální práci s danou cílovou skupinou. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob pracujících v sexbyznysu, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po něm a na sociální práci ve zdravotnictví.