Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, se kterými se můžete setkat v rámci své praxe např. na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, což je jedna z organizací, kterou v rámci svého studia, v rámci své praxe, navštívíte. V tomto kurzu naleznete základní informace vztahující se k této problematice, stejně jako i specifika práce s touto cílovou skupinou.