Kurz Filosofie výchovy je vytvořen s cílem nahlížet filosofii a výchovu jako událost, která hýbe lidskými motivy, aniž by člověku brala svobodu. Naopak jej chce přivést k úkolu tuto svobodu nacházet v sousedství odpovědnosti za život svůj, druhých i světa. V rámci kurzu se účastníci seznámí především se způsobem tázání filosofie, která se chce účastnit procesu (sebe)výchovy. Bude předložen základní přehled klíčových pojmů, které působí ve filosofii již od jejích antických počátků a mohou být inspirativní i dnes.  Kurz je tak vhodným obsahovým doplňkem zejména ostatních filosofických kurzů (Úvod do filosofie, Dějiny filosofického a teologického myšlení) a kurzů pedagogických (Obecná pedagogika).