Kurz Vybrané kapitoly z biblistiky pro pedagogy chce nabídnout základní přehled Bible prostřednictvím výběru nejdůležitějších knih a témat. Jistě to je výběr subjektivní, ale pro zamýšlený účel dostatečný. Je potřebné a užitečné se orientovat v základních skutečnostech, představujících kořeny a určujících identitu naší západní euroatlantické civilizace.