Ježíšova blahoslavenství jsou úvodem k tzv. Horskému kázání v Matoušově evangeliu. Jednotlivá blahoslavenství se týkají důležitých momentů křesťanské spirituality stejně jako lidské spirituality obecně. Student díky kurzu nabude vědomostí a snad i návod k vnitřním postojům, které ho jako osobnost obohatí a uschopní k lepšímu vykonávání pedagogické a sociální práce.