Tento kurz má sloužit studentům němčiny k ověření, zda jejich jazykové kompetence dosahují úrovně B1 dle SERR pro jazyky, jež zhruba odpovídá úrovni současné státní maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zaměřuje se především na zvládnutí slovní zásoby a gramatiky a uvádí odkazy na poslechová cvičení dané úrovně.