Kurz se zabývá vysvětlením pojmů a teorií pojednávajících o psychických součástech osobnosti, jmenovitě inteligenci, temperamentu, charakteru a resiliencí. Dále se věnuje poznatkům o vlastním JÁ a jeho verzích a funkcích. A na závěr vysvětluje vybrané teorie osobnosti Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Carla Rogerse, Viktora Frankla a pětifaktorového pojetí osobnosti (Big Five).