Kurz „Metody sociální práce s rodinou 1“ je úvodním kurzem do oblasti sociální práce s rodinou, přičemž v rámci tohoto kurzu se primárně zaměřujeme na problematiku rodin v předrozvodovém a rozvodovém řízení a na sociální práci s ohroženými dětmi v rozpadajících se rodinách. V kurzu jsou prezentovány také dva modely práce s těmito rodinami – sanace rodiny a Cochemská praxe.