Kurz „Metody sociální práce s rodinou 2“ navazuje na stejnojmenný kurz „Metod sociální práce s rodinou 1“. V rámci tohoto druhého kurzu je cílem rozšířit kompetence tak, aby si studující při práci s rodinou všímal různých specifických situací, které mohou rodinu potkat, a které ji mohou významně ovlivnit. Cílem kurzu není vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré různé situace, ale naučit tyto různé specifické situace reflektovat a s touto znalostí pak případně umět pracovat i s dalšími různými (v tomto kurzu nezohledňovanými) specifickými situacemi v rodině.