Tento e-learningový kurz nabízí základní a vstupní informace do oblasti sociální práce. Jednak seznamuje studující se základními tématy (paradigmata, úrovně sociální práce, atd.), nabízí několik definic a vymezení sociální práce. Dále se kurz zaměřuje na otázku dilemat v sociální práci a na oblast etiky a etického kodexu sociálních pracovníků. Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách, o dilematech v sociální práci a možnostech jejich zvládání/řešení, o nárocích profese a profesní etice.