Kurz „Metody sociální práce s jednotlivcem“ představuje tuto základní metodu sociální práce. Pozornost je zaměřena na základní teoretická východiska této metody, na historické souvislosti, na jednotlivé fáze případové sociální práce a na témata úzce související s touto metodou – tj. krizová intervence, syndrom vyhoření, syndrom pomáhajících atd.