Kurz Odborná praxe Děti a mládež si klade za cíl seznámit studenty s náročnou problematikou plánování edukační reality ve volnočasové oblasti v teoretické rovině, ale především vybavit je dovednostmi, které jim umožní teoretické znalosti úspěšně převádět do praktické roviny. Kurz je členěn do 4 samostatných lekcí, které na sebe logicky navazují.