The course aims to bring an inspirational input on the topic of social pedagogy - animation and acitivization - with the focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2. The course also aims to refresh and to further build up their active knowledge of grammatical structures and general vocabulary.

Goals of the course are: to acquaint learners with the up-to-date terminology and the related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, using the contents of the course to refresh and further build up the knowledge of grammatical structures in English, to practise language skills (mainly reading, listening and writing) using the material related to the topic.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Kurz je zaměřen na téma týkající se pomoci lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Ústředními tématy jsou komunitní práce a dobrovolnictví, která jsou představována ve vztahu k problematice životního prostředí, pomoci seniorům a lidem s postižením. Kurz je koncipován na úrovni B1/B2 podle SERRJ a jednotlivé podkapitoly jsou rozčleněny na úkoly a cvičení, která podporují rozvoj všech řečových dovedností (čtení, psaní, poslech a samostatný projev). Cílem kurzu je seznámit se a aktivně si osvojit terminologii daného tématu, a upevnit znalost gramatických struktur a slovních spojení. Studenti mají možnost rozšířit si znalosti z oboru o informace ze zahraničí, vyjádřit vlastní postoj a zapojit se do diskuze s ostatními účastníky.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

The course aims to bring an overview of the introduction into social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2.  The goals of the course are: to acquaint learners with the up-to-date terminology and the related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above using the contents of the course, to refresh and further build up the knowledge of grammatical structures in English, to prepare a presentation. Topics covered:  John Bosco´s life, Preventive system, The Salesians, Contemporary projects.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

The course aims to bring an overview of the two important topics of social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2. The goals of the course are: to acquaint learners with up-to-date terminology and related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, to use the contents of the course to refresh and further build knowledge of grammatical structures in English. Topics covered: Empowerment and Inclusion.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

The course aims to bring an overview of this important topic of social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2.  The goals of the course are: to acquaint learners with up-to-date terminology and related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, to use the contents of the course to refresh and further build up the knowledge of grammatical structures in English. Topic covered: RESOCIALIZATION


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

The course aims to bring an introduction to social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2.  The goals of the course are: to acquaint learners with up-to-date terminology and related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, to use the contents of the course to refresh and further build knowledge of grammatical structures in English. Topics covered:  Introduction to Social Pedagogy generally and two concepts of Social Pedagogy - Head, Heart and Hand and The Common Third.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

The course aims to bring an introduction to social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2. The goals of the course are: to acquaint learners with up-to-date terminology and related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, to use the contents of the course to refresh and further build knowledge of grammatical structures in English. Topic covered: Prevention in Social Pedagogy.


This course aims to bring an overview of the important topic of social pedagogy with a focus on up-to-date terminology. The level of the course according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is B1-B2. The goals of this course are: to acquaint learners with up-to-date terminology and related basic information in the field of Social Pedagogy in English, to help the learner master the active usage of the above, to use the contents of the course to refresh and further build upon knowledge of grammatical structures in English.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.