Tento kurz má sloužit studentům němčiny k ověření, zda jejich znalosti německé gramatiky dosahují úrovně B1 dle SERR pro jazyky, jež zhruba odpovídá úrovni současné státní maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zaměřuje se na různé oblasti německé gramatiky (včetně syntaxe) - nabízí testy k procvičení i materiály k doplnění potřebných znalostí.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Tento kurz má sloužit studentům němčiny k ověření, zda jejich jazykové kompetence dosahují úrovně B1 dle SERR pro jazyky, jež zhruba odpovídá úrovni současné státní maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zaměřuje se především na zvládnutí slovní zásoby, poslechu a čtení s porozuměním, písemného a ústního projevu na dané úrovni.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

In diesem Kurs befassen Sie sich sprachlich und inhaltlich mit Schlüsseldisziplinen der modernen Sozialpädagogik - der "Animation", "Partizipation" und "Prävention". Erweitern durch passiven und aktiven Sprachgebrauch Ihren Wortschatz auf diesem Feld. Erhalten fachbezogene Grundinformationen. Testen Ihre Kenntnisse mit Hilfe von verschiedenen Tests und Diskussionsforen, sowie in einer kurzen Abschlussarbeit. Der Kurs ist geeignet für Teilnehmer auf dem Sprachniveau B1 - B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Dieser Kurs beschäftigt sich mit pädagogischen Themen. Es werden vor allem der Wortschatz und die grammatischen Strukturen geübt, die wichtig sind, um über die Erlebnis- und Freizeitpädagogik und auch die Pädagogik Don Boscos sprechen zu können. Auch Lese- und Hörverstehen sowie eigene Sprachproduktion werden in diesem Kurs entwickelt. Das Sprachniveau entspricht B1-B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

In diesem Kurs befassen Sie sich sprachlich und inhaltlich mit dem aktuellen und spanennden Thema, das alle Bereiche unseres Lebens durchdringt, mit dem Thema der Migration und Flucht. Sie: erweitern durch passiven und aktiven Sprachgebrauch Ihren Wortschatz um übliche Fachbegriffe auf diesem Gebiet, erhalten fachbezogene Grundinformationen, testen Ihre Kenntnisse mit Hilfe von verschiedenen Tests und Diskussionsforen, sowie in einer kurzen Abschlussarbeit. Der Kurs ist geeignet für Teilnehmer auf dem Sprachniveau B1 - B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Tento kurz je určen pro zájemce o sociální problematiku. Je koncipován na úrovni B1 - B2 dle SERR pro jazyky. Je členěn do 4 tématických bloků - nezaměstnanost, bezdomovectví, závislosti a postižení ze sociálního hlediska. Klade si za cíl nejen rozvoj jazykových dovedností jako je čtení a poslech s porozuměním a samostatný ústní a písemný projev, nýbrž i rozvoj deduktivního, logického, ale i kreativního myšlení v německém jazyce. Vedle zajímavých informací, rozšíření odborné slovní zásoby a posílení gramatických znalostí nabízí i možnost vyjádření vlastního postoje, diskuse a vytvoření si objektivního nadhledu o těchto vážných životních situacích.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Der Kurs Menschen in verschiedenen Lebensphasen ist der Thematik einiger Etappen des menschlichen Lebens gewidmet und befasst sich vor allem mit den Problemen, denen man in den einzelnen Lebensphasen begegnet, sowie den Möglichkeiten, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Bei Studenten soll dieser Kurs deutschen Wortschatz zu den angegebenen Themen aktivieren und erweitern. Außerdem soll er ihr Verständnis von gelesenen und gehörten Fachtexten entwickeln und das Ausdrücken ihrer eigenen Meinungen zu dieser Problematik fördern.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Der Kurs Menschen in verschiedenen Lebensphasen ist der Thematik einiger Etappen des menschlichen Lebens gewidmet und befasst sich vor allem mit den Problemen, denen man in den einzelnen Lebensphasen begegnet, sowie den Möglichkeiten, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Bei Studenten soll dieser Kurs deutschen Wortschatz zu den angegebenen Themen aktivieren und erweitern. Außerdem soll er ihr Verständnis von gelesenen und gehörten Fachtexten entwickeln und das Ausdrücken ihrer eigenen Meinungen zu dieser Problematik fördern.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

In diesem Kurs befassen Sie sich sprachlich und inhaltlich mit Schlüsseldisziplinen der modernen Sozialpädagogik - der "Teilhabe", dem "Empowerment" und der "Sozialisation". Sie: erweitern durch passiven und aktiven Sprachgebrauch Ihren Wortschatz um übliche Fachbegriffe auf diesem Gebiet, erhalten fachbezogene Grundinformationen, testen Ihre Kenntnisse mit Hilfe von verschiedenen Tests und Diskussionsforen, sowie in einer kurzen Abschlussarbeit. Der Kurs ist geeignet für Teilnehmer auf dem Sprachniveau B1 - B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen.


Materiály v tomto kurzu podléhaji licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.